AKCE > Sleva 10% při zakoupení VOUCHERU < AKCE

Zásady ochrany osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – obchodní společnost Drelante s.r.o., se sídlem Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 4, IČO: 247 84 923, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C17401 (dále jen „společnost Drelante“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním. 


Vaše soukromí
 
Respektujeme vaše soukromí a zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje, které máme k dispozici. Tyto zásady vysvětlují, jaké údaje o vás shromažďujeme, jak je sbíráme, opatření, jaká přijímáme ve snaze o jejich zajištění a jak je využíváme. Vysvětlujeme v nich rovněž možnosti, které ve vztahu ke svým osobním údajům máte.

Když od nás požadujete služby, vstupujete na naše webové stránky, používáte naše mobilní aplikace nebo s námi jinak vstupujete do interakce, například prostřednictvím našich stánků, našich oficiálních firemních stránek na sociálních sítích třetích osob (jako např. na Facebooku) nebo aplikací na takových stránkách, poskytujete souhlas s našim sběrem, uchováváním a používáním vašich osobních údajů způsobem popsaným v těchto zásadách a akceptujete riziko upravené v části Zabezpečení.
 


Účel
 
Tyto zásady se vztahují na osobní údaje, které o vás sbíráme v souvislosti s našim podnikem na pronájem vozidla a jeho vybavení, které vás identifikují jako fyzickou osobu. nevztahuje se na údaje, které vás osobně neidentifikují jako fyzickou osobu, například, nikoliv však pouze, agregovaná anonymní data, adres IP, osobní preference, identifikační čísla vozidla atd. Údaje, které vás neidentifikují jako fyzickou osobu, můžeme libovolně používat. Tyto zásady se nevztahují na údaje shromážděné na sociálních sítích třetích osob (jako např. na facebooku), výrobců mobilních zařízení, mobilních aplikací třetích osob, operátorů bezdrátových sítí, operátorů internetových služeb nebo operátorů některých sítí, prostřednictvím kterých s námi vstupujete do interakce a výslovně odmítáme jakoukoliv odpovědnost za sběr dat, ochranu osobních údajů nebo postupy zabezpečení dat těchto subjektů. S ohledem na stránky sociálních sítí třetích osob se tyto zásady vztahují pouze na osobní údaje, které sbíráme prostřednictvím našich stránek (ty s přímým odkazem na tyto zásady) a nevztahují se na žádné "neoficiální" stránky nebo stránky našich propojených osob nebo příjemců licence. Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 15ti let a vědomě nezískáváme osobní údaje od takových osob.

 

Co sbíráme


Sbíráme osobní údaje a neosobní údaje, které potřebujeme k poskytování služeb, které požadujete, jakož i pro naše provozní použití v souvislosti s takovými službami, a tyto mohou zahrnovat:

• jméno, adresu a kontaktní údaje, včetně telefonu a čísla na mobilní telefon, jakož i e-mail;
• datum a místo narození, číslo pasu a číslo řidičského průkazu;
• jméno a adresu zaměstnavatele;
• informace o kreditní kartě;
• informace o věrnostních programech leteckých společností a dalších členských programech;
• příslušenství ke společnostem, asociacím, vysokým školám nebo městům;
• místa o lokaci jako je zeměpisná poloha elektrických zařízení používaných pro kontakt s námi nebo pro přístup do našich mobilních aplikací nebo vozidla, které jste si pronajali;
• informace ohledně vozidla a jeho provozu během pronájmu;
• poplatky za pronájem, které vám vzniknou, a další informace ohledně vaší transakce; a
• informace o historii vaše úvěru nebo další veřejně dostupné informace o vás od agentur pro informace o spotřebitelích.

Můžeme sbírat určité osobní údaje, které jsou v některých zemích považovány za citlivé údaje, jako jsou například údaje o zdravotním stavu nebo členství v odborové organizaci. V závislosti na platném místním zákoně můžeme mít zakázáno zpracovávat takové citlivé údaje bez vašeho souhlasu.

Podrobnější informace o citlivých údajích…
 
Údaje o vašem zdravotním stavu se považují za citlivé v mnoha zemích. Pokud náš požádáte o uspokojení potřeby tělesného postižení, jako je například poskytnutí ručního ovládání, nebo pokud dojde k nehodě a my musíme spolupracovat s pojišťovnou a společnostmi, které spravují nároky související s vaším případným poraněním, budeme možná muset zpracovávat informace o vašem zdravotním stavu. Podobně pak minimálně v EU, jsou informace o vašem členství v odborové organizaci nebo podobné organizaci   považovány za citlivé a my můžeme potřebovat takové informace zpracovat, pokud používáte číslo CDP, které mohou používat pouze členové takové odborové či jiné organizace.
 
Dovolujeme si upozornit, že pokud si přejet pronajmout si od nás nebo od našich příjemců licence vůz, a potřebujete poskytnou citlivá data, souhlasíte se shromažďováním, uchováváním a poskytováním takových údajů pro naše provozní použití. Citlivé údaje o vás nebudeme používat pro marketingové účely.

Zdroje


Osobní údaje o vás shromažďujeme přímo od vás v souvislosti s rezervacemi nebo pronájmem vozidla či vašim členstvím v kterémkoliv z našich členských programů, a zahrnují informace, které poskytujete:   

• když voláte na naše rezervační centra, centra pro styk se zákazníky nebo centra pro péči o členy;
• na našich webových stránkách;
• prostřednictvím našich stánků;
• v našich mobilních aplikacích;
• na našich oficiálních stránkách sociálních sítí třetích osob;
• v místě pronájmu; a


Vaše osobní údaje sbíráme také z různých dalších zdrojů, včetně:

• rezervací, které provádíte u nás prostřednictvím příjemců licence, cestovních agentur nebo brokerů;
• transakcí, které provádíte s námi a našimi příjemci licence, včetně vašich voleb, vzniklých poplatků a případných nehod či incidentů;

• v rozsahu, v jakém takové informace poskytujete ze sociálních sítí třetích osob;
• agentur pro poskytování informací o spotřebitelích; a
• dalších společností, které s námi mají obchodní vztahy, jako jsou naše propojené osoby a obchodní partneři, včetně leteckých společností a hotelů.


Webové stránky


Naše webové stránky

Na našich stránkách a na mobilních zařízeních se používají některé technologie ke sběru údajů o vaší návštěvě nebo používání, a to následovně:

 Soubor “cookie” představuje soubor dat zaslaných do vašeho počítače nebo mobilního zařízení webovým serverem, který serveru umožňuje rozpoznat váš počítač nebo mobilní zařízení.

 

Soubory cookies pomáhají zlepšovat kvalitu vašich návštěv na našich webových stránkách, například, nikoliv však pouze, zrychlením a odstraněním problémů procesu rezervace. Informace, jež soubory cookies poskytují pomáhají při vývoji obsahu a funkcí, které vás mohou zajímat.
 
Soubory cookies používáme na:

• sledovat vaše používání našich webových stránek během jednotlivé návštěvy, zapamatovat si data, která zadáváte, a volby, které činíte při postupu ze stránky na stránku (dále jen “soubory cookies relace”); a
• rozpoznat vás při následující návštěvě (dále jen “trvalé soubory cookies”).

Na našich stránkách mohou být použity také soubory cookies třetích osob, a to pro následující účely:

• takové třetí osoby dodávají zboží nebo vám poskytují služby (například, nikoliv však výhradně, nositel pojištění platící za vozidlo v souvislosti s náhradními pronájmy v rámci pojištění);
• poskytování služeb našim jménem;
• ulehčení obchodních transakcí s třetími osobami či jejich prostřednictvím; nebo
• poskytování reklamy pro vás.

Více o souborech cookies…
 
Nastavením vašeho prohlížeče nebo instalací určitého softwaru můžete omezit naše používání souborů cookie. Pokud tak učiníte, upozorňujeme na následující:
 
• Pokud omezíte naše používání souborů cookies relace nebudete moci používat naše webové stránky nebo některé jejich funkce našich e-mailových zpráv. Měli byste vědět, že soubory cookies relace se obvykle smazávají nebo znepřístupňují jakmile zavřete svůj prohlížeč.
 
• Pokud omezíte naše používání trvalých souborů cookies, můžete si nadále vychutnávat plné funkce našich webových stránek a e-mailových zpráv, ale některá data budete muset znovu zadávat při zahájení nové webové relace. Ačkoliv trvalé soubory cookies se ani automaticky nevymažou ani neznepřístupní při zavření vašeho prohlížeče, obvykle po několika letech "vyprší jejich platnost".
 
Pokud máte ohledně souborů cookies jakékoliv pochybnosti, upozorňujeme, že data, která tvoří některý z našich souborů cookies, nemají obvykle pro nikoho jiného žádný význam. Naše soubory cookies rovněž nedokážou získávat další data z pevného disku vašeho počítače, ani do něj předávat viry.


Pixel TagsNavíc se mohou používat “pixelové tagy”, “webové majáky” či podobné technologie, které kromě jiného umožňují sledování vašich akcí jako uživatele různých webových stránek nebo příjemce e-mailových zpráv (dále jen “Pixelové Tagy”). Pixelové tagy se mohou využívat v souvislosti s našimi webovými stránkami, naší online reklamou nebo našimi e-mailovými zprávami, buď od naší společnostiz nebo od našich poskytovatelů služeb, obchodních partnerů nebo dalších třetích osob.
 
Pixelové tagy se používají ke sběru anonymních dat, které pomáhají identifikovat typy informací, včetně populárních destinací, průměrných den pronájmů, cen a směnných kurzů, proklikání a dalších informací ke zlepšení služeb, jež jsou vám poskytovány, nebo relevance reklamy určené pro vás. Pixelové tagy lze používat rovněž k identifikaci, která online reklama nebo který e-mail zákazníka přenesly na webovou stránku.
 
Dále pak mohou být pixelové tagy využívány dalšími společnostmi za účelem sledování návštěv jejich webových stránek a identifikaci, že takový pohyb na internetu proběhl z webových stránek společnosti nebo k potvrzení vašeho oprávnění k přijímání služeb či výhod od takových dalších společností.


Blogy nebo nástěnky
Některé naše webové stránky a naše oficiální firemní stránky na sociálních sítích třetích osob (jako např. na Facebooku) mohou zahrnovat funkce, které váš umožňují zveřejňovat veřejné zprávy či odpovědi na články, komentáře či další zveřejnění. Měli byste vědět, že zveřejněním takového materiálu, včetně jakýchkoliv osobních údajů či neosobních dat v souvislosti s tím, chápete, že zveřejnění takových informací je a okamžitě se stane veřejným a že se na ně nadále nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo odstranit veškerá zveřejnění či obsah, dle vlastního uvážení.

Webové stránky jiných společností

Naše webové stránky a e-mailové zprávy mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované jinými společnostmi. Měli byste vědět, že sběr, uchovávání a používání veškerých dat, která poskytnete na takových webových stránkách, se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která webové stránky nabízí, a nikoliv těmito zásadami.

 

Uchovávání

Snažíme se zajistit, aby osobní údaje, které uchováváme o vás, byly uloženy bezpečně a ve světle informací, jež nám poskytujete, aby byly přesné, aktuální a úplné pro účely, pro které je využíváme.
 
Ukládání

 


O bvykle uchováváme osobní údaje o našich zákaznících tak dlouho, jak to považujeme za vhodné pro účely, pro které byly takové údaje shromážděny nebo jinak dle požadavků platného zákona.
 

Zabezpečení
Přijímáme rozumná opatření na ochranu proti ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému přístupu nebo poskytnutí, pozměnění či zničení vašich osobních údajů s cílem zachovat vhodné fyzické, procedurální a elektronické ochranné prvky na ochranu vašich osobních údajů, včetně:

• omezení přístupu k osobním údajům na naše zaměstnance na základě "potřeby jejich znalosti";
• uplatňování zásad a postupů pro manipulaci s osobními údaji ze strany našich zaměstnanců; a
• využití technologií navržených na ochranu dat během jejich přenosu, jako např. Šifrování SSL pro data, která poskytujete na našich webových stránkách.

Pokud máte důvod se domnívat, že kterýkoliv z účtů již není bezpečný, musíte nás neprodleně kontaktovat v souladu s pokyny v závěru těchto zásad.

Více o šifrování SSL…

 

“SSL” je zkratka pro šifrování Secure Sockets Layer. Tuto ochranu využíváme, když nám poskytujete své osobní údaje na našich webových stránkách. Šifrování SSL se snaží zajistit, abyste svá data skutečně posílali společnosti a aby je během přenosu nemohl číst ani s nimi manipulovat nikdo jiný.
 
Když budete požádáni o vaše osobní údaje na našich webových stránkách, uvidíte, že se webová adresa změní z "http" na "https". "S" navíc znamená, že stránky jsou bezpečné pro datový přenos. Na své obrazovce můžete rovněž vidět symbol zamčeného zámku, který je opět znamením bezpečných stránek.


 

Bezpečnost sdělení
 
Snažíme se o dosažení rovnováhy mezi bezpečností vašich dat a vašim pohodlím. V důsledku toho můžeme využívat metody komunikace, které jsou méně bezpečné než méně pohodlná alternativa.
 
Například, nikoliv však výhradně, vám budeme zasílat e-maily nebo textové zprávy v nešifrované podobě (tj. okamžitě čitelné), protože mnoho našich zákazníků nemá přístup k šifrovaným (tj. kódovaným) e-mailům či zprávám. To znamená, že v případě chybného doručení nebo zachycení může být naše zpráva přečtena jednodušeji než šifrované zprávy. Z tohoto důvodu nikdo prosím neuvádějte důvěrné informace jako je číslo vaší kreditní karty v žádných e-mailech ani textových zprávách, které nám zasíláte, nebo které zveřejňujeme ve veřejné oblasti stránek sociálních sítí třetích osob, zejména proto, že veškeré takové informace se stávají okamžitě dostupnými.

POUŽITÍ

Vaše osobní údaje nebudou používány způsobem, který není slučitelný s účelem, pro který byly shromážděny nebo ke kterému jste poskytly svůj souhlas. V tomto ohledu registrací do členského programu společnosti nebo provedením rezervaci u nás poskytujete svůj souhlas s našim použitím a poskytnutím vašich osobních údajů k níže uvedeným provozním účelům. Vaše osobní údaje bychom rovněž rádi využili k marketingovým účelům.
 
 


Níže uvedené příklady jsou ilustrativní a nepředstavují úplný seznam našich postupů:

K poskytování našich služeb

Vaše osobní údaje budeme sdílet s našimi agenty, našimi příjemci licence a dalšími společnostmi, které vám poskytují služby, včetně:

• rezervací pronájmů;
• zpracování a/nebo potvrzení vašich transakcí;
• k poskytování rozšířených služeb pronájmu, jako jsou služby poskytované v souvislosti s účastí v členském programu a podobných služeb;
• poskytování pomoci zákazníkům; 
• fakturaci a vymáhání částek dlužných v souvislosti s vašimi pronájmy a členstvím a
• ke spokojenosti zákazníků či účely tržního průzkumu, který nám pomůže vylepšit naše služby.

Pro komunikaci s vámi

Vaše osobní údaje můžeme používat ke komunikaci s vámi ohledně:

• veškerých vašich transakcí pronájmu;
• Abychom s vámi mohli komunikovat, poskytujete nám souhlas volat vám nebo zasílat vám textové zprávy na váš mobilní telefon/zařízení. Rovněž nám udílíte souhlas s využitím automatického vytáčení a předem nahraných zpráv v souvislosti s jakýmkoliv takovým telefonickým hovorem nebo textovou zprávou, včetně hovorů nebo textů zasílaných na telefonní čísla mobilních telefonů. Za takové hovory a textové zprávy vám nebudeme nic účtovat. Váš mobilní operátor vám bude účtovat v souladu s vašim vybraným předplatným programem.

 

Poskytnutí společnostem, které využíváteVaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet se společnostmi, které využíváte v souvislosti s vašim pronájmem, včetně:

• poskytovatele vaší kreditní karty a dalších společností, které zpracovávají vaše poplatky;
• veškerých společností či organizací, které zcela nebo částečně hradí vaše poplatky za pronájem;
• veškerých prostředníků, které využíváte, jako jsou cestovní agenti nebo brokeři, v souvislosti s jakýmkoliv aspektem vašeho pronájmu a
• veškerých operátorů členských programů, do kterých získáváte odměny na základě pronájmu u nás, jako jsou věrnostní programy leteckých společností.

 

Ochranná a zákonná využití

Vaše osobní údaje můžeme používat, sdílet a poskytovat ze zákonných důvodů, které budeme považovat za nezbytné nebo vhodné včetně:

• souladu s platnými zákonem, včetně zákonů mimo vaší zemi bydliště;
• zpracování nebo jiné reakce na nároky na náhradu škody, včetně nároků či požadavků vyplývajících z tělesného zranění nebo poškození majetku;
• dodržení zákonných postupů;
• reakce na žádosti od veřejných nebo vládních orgánů včetně veřejných a vládních orgánů mimo zemi vašeho bydliště;
• vymáhání dodržování našich všeobecných obchodních podmínek;
• získání zpět našeho vozidla či dlužných částek, jako jsou agentury pro vymáhání dluhů;
• ochrany našich operací nebo operací našich dceřiných společností;

• ochrany našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku a/nebo práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku našich dceřiných společností, vás či ostatních osob; a
• umožnění uplatnění dostupných náhrad nebo omezení škod, které bychom případně mohli utrpět.

Poskytnutí našim poskytovatelům služeb a agentům

Můžeme používat jiné společnosti jako naše poskytovatele služeb nebo agenty, kteří budou vystupovat našim jménem, a pomáhat nám při našem podnikání, poskytování služeb pro nás dle našich pokynů. Tyto služby mohou zahrnovat hostování určitých webových stránek nebo databází, provozování "aplikací" pro náš na stránkách sítí sociálních médií, vedení soutěží, her či jiných propagačních akcí pro náš, rozesílání marketingových sdělení, provádění analýz dat a provádění průzkumů spokojenosti zákazníků či jiných výzkumů. Pokusíme se od našich poskytovatelů služeb a agentů požadovat, aby zachovávali vhodnou úroveň bezpečnostních standardů na ochranu vašich osobních údajů a aby vaše osobní údaje používali pouze pro sebe a pouze pro námi stanovené účely.

Poskytnutí pro firemní transakce

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím osobám v souvislosti s jakoukoliv připravovanou nebo probíhající reorganizací, fúzí, prodejem, založením společného podniku, postoupení, převodem nebo jinou dispozicí s celým naším podnikem, aktivy nebo akciemi nebo jejich částí (včetně v souvislosti s konkurzním či podobným řízením)
 

Marketingová využití


V aše osobní údaje můžeme slučovat a používat k vytvoření marketingových programů a nabídek služeb, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Rádi bychom vám je zasílali e-mailem, textovými zprávami nebo poštou. Rádi bychom sdíleli vaše osobní údaje s našimi příjemci licence, dceřinými společnostmi a obchodními partnery pro jejich marketingové účely. S ohledem na naše marketingové využívání vašich osobních údajů máte k dispozici možnosti v závislosti na místě vašeho bydliště v našich záznamech.


 
Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.


 


 

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Pro komunikaci se Společnými správci ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty: 

Elektronicky:  info(@)travelcar.cz
Telefonicky: +420 702 009 200
Písemně: Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 4

V souvislosti s uplatněním Vašich práv mohou Společní správci požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.


MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u dozorového úřadu. 

Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
Web: http://www.uoou.cz


 


 

 Odkazy na platnou legislativu - Evropská listina základních práv EVROPSKÉ UNIE - nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) - Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Autopůjčovna Praha

Autopůjčovna Praha

Zajímavosti

Nabourali Vám auto? Autopůjčovna Vám poskytne náhradní vůz zdarma!

V případě potřeby Vám půjčíme auto i s řidičem!

Autopůjčovna zajistí přepravu osob v regionu Praha i po celé EU.

Autopůjčovna Praha se zaměřuje jak na samotné město Praha, tak i na celou ČR.

Nabízíme pouze vozidla, která jsou pečlivě servisována a plně pojištěna.


Sledujte naši autopůjčovnu Praha na Facebooku!

Copyright © 2024 Autopůjčovna Travelcar.cz, půjčovna aut | Partneři | Další partneři